+420 725 995 367 | info@duhovka-tabor.cz

Vrácení zboží

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud jste Kupující – Spotřebitel, máte možnost bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce
odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, pokud karta zboží nestanoví
delší lhůtu (např. 20 dní). Vaše zpráva o odstoupení od kupní smlouvy nám musí být v této
době doručena; můžete ji zaslat na adresu našeho sídla nebo na elektronickou adresu
uvedenou v Kontaktech DUHOVKA. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od
počátku ruší. Důsledkem zrušení kupní smlouvy je naše vzájemná povinnost vrátit si
poskytnuté plnění. Pokud Vám však máme vrátit úplnou kupní cenu, musí být Zboží vráceno
v původním stavu, nesmí být použité, nošené či jakkoli poškozené, se všemi štítky připnutými
ke zboží a, pokud možno, v originálním obalu. Zboží nám zašlete spolu se zprávou o
odstoupení, nejpozději však do 5 dnů od Vašeho odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nelze
vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebudeme schopni akceptovat a zboží bude
na Vaše náklady odesláno zpět. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení Zboží provedeme přezkoumání
vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zda je Zboží vráceno nepoškozené a
neopotřebené. Následně Vám do 10 dnů od tohoto přezkoumání, nejpozději však do 30 dnů
od Vámi doručeném odstoupení od kupní smlouvy, vrátíme kupní cenu, postupem uvedeným
v článku 13. Prosím vezměte na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno či
opotřebováno, vzniká nám nárok na náhradu škody či náhradní finanční plnění, které jsme
oprávněni jednostranně započíst proti nároku na vrácení kupní ceny. To například znamená,
že v případě poškození Zboží Vám nebude vrácena celá kupní cena.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Jste-li Kupující – Spotřebitel, odpovídáme Vám za vady, které má Zboží při Vašem převzetí a
které se vyskytnou po převzetí Zboží v záruční době a za shodu Zboží s kupní smlouvou, tj. že
Zboží má jakost a užitné vlastnosti uvedené na webovém rozhraní obchodu, odpovídá
právním předpisům a účelu uvedenému na webovém rozhraní obchodu. U Zboží prodávaného
za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla tato nižší cena nabídnuta. Záruční doba
je dva roky a začíná běžet ode dne Vašeho převzetí zboží. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit,
máte právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a my máme povinnost bez
zbytečného odkladu vadu odstranit. Pokud jste Zboží ještě použili, můžete namísto odstranění
vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. My
můžeme vždy namísto odstranění vady vyměnit věc za bezvadnou. Jde-li o vadu, kterou nelze
odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, máte
právo na výměnu věci anebo odstoupit od kupní smlouvy. Stejné právo Vám přísluší, jde-li
sice o vady odstranitelné, Vy však nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo
pro větší počet vad Zboží řádně užívat. Vaše práva z odpovědnosti z odpovědnosti za vady
věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebudou-li Vámi uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy máte povinnost po skončení opravy věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. O reklamaci rozhodneme ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. Po uplynutí této lhůty je vada
považována za neodstranitelnou.

POSTUP PŘI VRÁCENÍ PENĚZ

Kupní cena za vrácené či reklamované Zboží Vám budou vráceny formou odpovídající Vaší
volbě způsobu platby.
1. V případě, že nákup byl uskutečněn formou bankovního převodu, budou vrácené
peníze převedeny zpět na Váš bankovní účet nebo na účet, který uvedete.
2. v případě osobního odběru budou peníze vráceny osobně kupujícímu.

Novinky a zajímavosti v newsletteru Duhovka Tábor
logo
+420 725 995 367 | info@duhovka-tabor.cz
24.11. 2020
Tipy do adventního kalendáře

Blíží se nám první adventní neděle. Připravuje pro děti kalendář? A budou mít čokoládový kupovaný nebo vyrábíte a sháníte ještě nějaké drobnosti? Máme pro..

18.11. 2020
Na Facebooku a Instagramu běží naše první soutěž

U příležitostvi státního svátku 17.listopadu jsme vyhlásily naši první duhovkovou soutěž. Sledujte náš Instagram a Facebook a soutěžte s námi.

13.11. 2020
Dnes do eshopu přidány krásné mini kaleidoskopy LONDJI

Unikátní kaleidoskop s půvabnými ilustracemi. Na rozdíl od klasických kaleidoskopů, které vytvářejí vzory z malých střípků, Londji kaleidoskop vytvoří magické..

SEO optimalizace